Lääketieteen opiskelu

Lääketieteellisessä opinnot on jaettu kursseihin, kuten lukiossakin. Biologian, matematiikan ja äidinkielen sijaan opiskellaan lääketieteellisiä aineita, kuten solubiologiaa, anatomiaa ja patologiaa eli tautioppia. Koska kaikista opiskelijoista pitää leipoa osaavia lääkäreitä, opinnot etenevät koulumaisesti. Esimerkiksi toisen vuoden kurssit voi käydä vasta ensimmäisen vuoden jälkeen.

Lääkiksen kolme ensimmäistä vuotta

  • Ensimmäisen vuoden solubiologian ja biokemian jaksoilla jatketaan siitä, mihin lukion biologian ja kemian kursseilla jäätiin. Keväällä opiskellaan luiden ja lihasten sekä aivojen anatomiaa. Kirjojen ja luentojen lisäksi rakenteiden nimiä opetellaan luurankoja sekä toisten opiskelijoiden kehoja tutkimalla.

  • Toisena vuonna opiskellaan lääkeoppia sekä sisäelinten rakennetta ja toimintaa. Keskeistä on esimerkiksi verisuonten ja hermojen sijainti sekä tehtävät. Keväällä aloitetaan patologian opiskelu.

  • Kolmantena vuonna koittaa odotettu hetki: kliiniseen vaiheeseen pääsy. Kahden seuraavan vuoden aikana opetellaan hoitamaan terveyskeskukseen ja sairaalan päivystykseen saapuvia potilaita. Erikoisalojen kursseilla pääsee tutustumaan erikoislääkärien työhön. Kursseja ovat muun muassa endokrinologia, neurologia, kardiologia ja vatsan alueen ongelmat. Nuoremmat opiskelutoverit kadehtivat valkoisia takkeja.

Poimintoja opinnoista

Hammaslääketieteen opiskelu

Hammaslääketieteen opiskelijat kulkevat ensimmäiset kaksi vuotta pääsääntöisesti samaa rataa kuin lääketieteen opiskelijat. Pieniä eroja kuitenkin on: esimerkiksi alaraajan anatomian sijaan perehdytään kasvojen ja suun alueen rakenteisiin. Kliinisessä vaiheessa harjoitellaan hammaslääkärin käsityöammattia poraamalla ja paikkaamalla simulaationukkejen purukalustoa. Hammaslääketieteen laitoksen opetusklinikalla syvennytään ammattiin ottaen opintojen edetessä yhä enemmän vastuuta potilaiden hoidosta.