Lämpö

Lämpö ja lämpötila, paine, noste, lämpölaajeneminen

Luentodiat: lampo1

Lämmön siirtyminen, kaasujen tilanyhtälö, lämpöenergia

Lämpösäteilyn laskennallinen käsittely ei kuulu lukiofysiikan ydinainekseen.

Luentodiat: lampo2

Lämpöopin pääsäännöt, termodynaamiset koneet, osapaine, ilmankosteus

Kaasujen osapaineiden laskeminen ja Daltonin laki eivät kuulu lukiofysiikan keskeisiin sisältöihin.

Luentodiat: lampo3